Wij staan voor Ons Vinkel

Reporter op pad - februari 2016

Reporter op pad - februari 2016

CPO vereniging Vinkelse Slagen


Naar aanleiding van de Vinkelse Column van afgelopen maand, door Hans van de Ven, werd mijn aandacht gevestigd op de Vinkelse Slagen. Met name het gedeelte over het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) sprak me erg aan, daar is namelijk een vereniging voor. Het doel van CPO vereniging Vinkelse Slagen is om met Vinkelse burgers samen woningen te bouwen in eigen beheer. Reden genoeg om een keer een praatje te maken met het bestuur.

 

Het bestuur van CPO Vinkelse Slagen bestaat uit Nick van den Hurk, Kevin van den Hurk en Jorg van Lokven. Als ik arriveer zitten de drie heren al op mij te wachten. Als ik vraag over het ontstaan van dit bestuur begint Jorg meteen te vertellen: “Het bestuur is zo ontstaan na een vergadering over de Vinkelse Slagen door de dorpsraad in juni 2015. Tijdens deze vergadering werden we geïnspireerd door presentaties van de gemeente en Bouwen In Eigen Beheer (BIEB). Dit is een organisatie die helpt bij het begeleiden van CPO-projecten.” De (toen nog) toekomstige bestuursleden hadden meteen het gevoel dat dit dé gelegenheid was om betaalbaar in Vinkel te wonen. Ze hebben daarop besloten om dit idee zelf uit te bouwen, onder het motto; ‘als je zelf de kar trekt, heb je ook het heft in eigen handen.’

 

Na deze dorpsraad-vergadering zijn ze direct op zoek gegaan naar potentiële deelnemers voor hun eigen CPO-project. Daarnaast hebben ze ook oproepen gedaan via Facebook en de ECHO. Verschillende mensen hebben zich daarop gemeld om hun interesse kenbaar te maken. Nick: “Wat het zo interessant maakt voor mensen om mee te doen is dat je veel inspraak hebt in de bouw van je eigen woning. Daarnaast kan deze op maat gemaakt worden tegen kostprijs. Het biedt zowel op het gebied van woonwensen als het financieel gebied veel perspectieven.”

 

Toen het bestuur merkte dat steeds meer mensen geïnteresseerd raakten, werd een tweetal informatieavonden belegd. Dit om vragen te beantwoorden en mogelijke twijfels die leefden bij de geïnteresseerden weg te halen. Zodra verschillende mensen hadden toegezegd mee te doen met het project, kon het bestuur beginnen om de eerste lijntjes uit te zetten. Kevin: “Er komt natuurlijk veel bij kijken, zo hebben we een vereniging opgericht, statuten opgesteld en woonwensen in kaart gebracht. Daarnaast moesten er natuurlijk ook deelnameovereenkomsten komen en door de leden getekend worden. Tenslotte zijn we ook met de gemeente in gesprek gegaan over hoe we onze toekomstige woningen zo mooi maar ook goedkoop mogelijk kunnen bouwen. Tijdens deze gesprekken onderhandelen we over verschillende zaken.” Gelukkig krijgt het bestuur hulp van BIEB. Nick: “BIEB geeft aan wat we binnen het traject allemaal moeten doen, maar niet hoe we dat moeten doen. Dit bepalen we steeds als groep, zo houden we grip op de bouw van onze eigen woning.”


Op dit moment telt de stichting twaalf huishoudens, welke allemaal van plan zijn hun eigen woning tegen kostprijs te realiseren op de Vinkelse Slagen. Woonwensen variëren van rijtjeshuizen tot tweekappers, maar ook een aantal patiowoningen en zelfs vrijstaand is mogelijk. De afgelopen maanden is de stichting druk bezig geweest met onder andere het kiezen van de juiste architect, maar ook hebben ze hun woonwensen nader toegelicht door middel van een eerste schets van de plattegrond van de woning. Op het moment van dit gesprek zijn de bestuursleden ook druk bezig met een eerste schets van het verkavelingplan. Het is de bedoeling dat in de tweede helft van 2016 gestart wordt met de bouw. Jorg: “Dit betekent echter niet dat we ook alleen met deze twaalf leden doorgaan. Het project zit zo in elkaar dat er tot een relatief laat moment nog mensen kunnen aansluiten. Dit kunnen mensen doen door contact met ons op te nemen (www.dorpsraadvinkel.nl/cpo). Over enkele weken organiseren we een extra informatieavond, op deze avond willen meer duidelijkheid verschaffen over het project en tonen we eerste schetsen en kostenplaatjes van de diverse soorten woningen.”

 

Na nog wat gezellig na te hebben gepraat keer ik met een heleboel informatie weer huiswaarts. Stiekem denk ik, dit is misschien ook wel wat voor mij, we zullen zien wat de tijd ons brengt.


Geert

Facebook

Deze website wil gebruik maken van cookies.